Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


目之嘗一抵京師就明經試退曰此不足發名成業復去從

舅氏學將兵數百人悉識其材鄙怯勇指付必堪其事司徒

歎竒之兵下或有將字士卒屬之欲心諸老將皆自以爲不及方无皆字

司徒卒去爲宋南城將比六七歳汴軍連亂不定貞元十五

年劉逸淮死軍中皆曰此軍司徒所樹必擇其骨肉爲士卒

所慕頼者付之肉下或有而字今見在人莫如韓甥且其功最大而

材又俊即柄授之而請之於天子天子以爲然遂自大理評

事拜工部尚書代逸淮爲宣武軍節度使悉有其舅司徒之

兵與地其舅或作舅氏當此時陳許帥曲環死而呉少誠反方无而字

將圍許求援於逸淮㗖之以陳歸汴使數輩在館公悉驅出

斬之選卒三千人㑹諸軍擊少誠許下少誠失𫝑以走河南

無事公曰自吾舅殁五亂於汴者吾苗薅樊曰淮南子云聖人之用兵也櫛髮

媷苗所去者少而所利者多而髪櫛之幾盡然不一揃刈不足令震駴