Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


苗薅而髪櫛之淮南子語不下或无一字駴或作駭命劉鍔以其卒三百人待命于門

數之以數與於亂自以爲功并斬之以徇血流波道自是訖

公之朝京師廿有一年莫敢有讙呶尼交呌號于城郭者

作二十而下无有字李師古作言起事屯兵于曹以嚇滑帥且告假

道公使謂曰汝能越吾界而爲盗邪有以相待無爲空言

作詐盗上方无爲字滑師告急公使謂曰吾在此公無恐師或作帥前滑帥字疑亦

當作師急或作及无上或有安字或告曰翦𣗥夷道兵且至矣請備之公曰

兵來不除道也不爲應師古詐窮變索遷延旋軍爲下或有之字

誠以牛皮鞵与鞋同户佳反材遺師古師古以鹽資少誠潛過公界

覺皆留輸之庫曰此於法不得以私相餽田弘正之開魏博

李師道使來告曰我代與田氏約相保援今弘正非其族又

首變兩河事亦公之所惡我將與成德合軍討之敢告非其方作

其非非是公謂其使曰我不知利害知奉詔行事耳(⿱艹石)兵北過河