Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


我即東兵以取曹師道懼不敢動弘正以濟兵以或作以兵非是誅呉

元濟也命公都統諸軍曰無自行以遏北冦公請使子公武

以兵萬三千人㑹討蔡下歸財與糧以濟諸軍卒擒蔡姦

淮西碑作二千於是以公爲侍中而以公武爲鄜坊丹延節度使師

道之誅公以兵東下進圍考城克之遂進迫曹曹冦乞降鄆

部旣平公曰吾無事於此其朝京師天子曰大臣不可以暑

行其秋之待公曰君爲仁臣爲恭可矣遂行旣至獻馬三千

匹絹五十萬匹他錦紈綺纈又三萬金銀器千而汴之庫廐

錢以貫數者尚餘百萬絹亦合百餘萬匹馬七千糧三百萬

斛兵械多至不可數五十或作七千𥘉公有汴承五亂之後掠賞之

餘且歛且給𢘆無𪧐儲至是公私充塞至於露積下子智切王幹秩俸

布帛皆露積腐爛不垣𥘉公下或有之字无上或无𢘆字𠕋拜司徒兼中書令進見

上殿拜跪給扶賛元經體不治細微天子敬之元下或有老字非是