Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


田頃凡百萬君諱岌桂州君之孫司録君之子亦以能官名

少而竒壯而強老而通閤本无而强老三字方以爲脱元和元年六月十

四日卒年五十七无或作三娶京兆田氏女或无女字男曰家女曰門

曰都皆㓜或无曰門二字𥘉君樂虢之土田山水求SKchar其州去官猶

家之旣卒因以其年九月某日葬州北十里崔長史墓西

或有于字銘曰

凡兆于兹唯其家之材或作財〇今按此句未詳當有脫誤蓋歸有時

   四門博士周況妻韓氏墓誌銘

四門愽士周況妻韓氏韓好或有復出好字尚書禮部郎中諱雲卿

之孫開封尉諱俞之女開封娶趙氏生二女三男下開封字或作俞

開封卓越豪縱不治資業喜酒色狗馬趙氏卒十一年而開

封亦卒開封從父弟愈於時爲愽士或无弟字方云舊本皆有○今按公父仲卿与

開封之父雲卿爲兄弟則公与開封固从父兄弟也乞分教東都生以収其孥於開封