Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一命率府軍佐以卒二子百川老成老成爲伯父起居舎人

某後或无複出老成字或无某字起居有德行言詞爲丗𮜿式滂旣兄弟

二人而率府長子百川早死無嗣其叔祖愈命滂歸後其祖

或无早字滂清明遜悌以敏讀書倍文功力兼人倍与背同倍文謂背本暗記也

周礼注倍文曰諷韓語盖本此洪譜以爲作文盖不考此而誤改兼下文復有爲文辝字亦不應重複如此也爲文

詞一旦竒偉驟長不𩔖舊常吾曰爾得無假之人邪或无得字无人

退大喜謂其兄湘曰某違翁且踰年懼無以爲見今翁言

乃然可以爲賀羣輩來見皆曰滂之大進不唯於文詞爲人

亦然方无文字詞下或有於字旣數月得疾以死年十九矣死或作卒吾與妻

哭之傷心三日而斂旣斂七日𫞐葬冝春郭南一里或无一字

呼其可惜也巳銘曰

天固生之邪偶自生邪或无之字天殺也邪其偶自死邪或无也字

不歸於死壽何少多帰或作悲銘以送汝其悲柰何