Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朱文公校昌黎先生集卷之三十六  考異音釋附

 𮦀文

   瘞硯銘鉻或作文

隴西李觀元賔始從進士貢在京師或貽之硯旣四年悲歡

窮泰未嘗廢其用凡與之試藝春官賔二年登上第行于褒

此下或有聞字役者劉胤誤墜之地毀焉乃匣歸埋于京師里中

昌黎韓愈其友人也賛且識云

土乎質陶乎成器復其質非生死𩔖全斯用毀不忍棄斯閤作期

埋而識之仁之義硯乎硯乎與瓦礫異

   毛頴𫝊

    洪曰退之毛頴傳柳子厚以爲怪予以爲子虗烏有之比其流出於莊周寓言舊史云愈作毛頴傳

    談戯不近人情此文章之甚紕繆者天下有識者固少而舊史所見如此可發一笑樊曰李肇囯史

    𥙷謂公此傳其文尤髙不下遷史談薮亦謂此傳似太史公筆