Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    公此文於續楚詞系之曰愈以屡窮不曹時(⿱艹石)物焉爲之故託於鬼嘑彼窮我者車舡飲食謝而

    逺之而窮不可去也則燒車与舡延之上坐亦卒歸於正義云

元和六年正月乙丑晦主人使奴星孫曰星公之奴名結柳作車縛

草爲船載糗去从切又丘救切祝曰熬米尔雅云麥也周礼糗粉餈粻粻糧也之良切輿粻奴星或有

複出星字輿或作與牛繫軛下引帆上檣軛音厄車轅之前牛繋軛下言車引帆上檣言舡也

揖窮鬼而告之曰聞子行有日矣鄙人不敢問所塗竊具船

與車備載糗粻日下方无矣字竊或作躬日吉時良利行四方子飯一盂

子啜一觴𢹂朋挈儔去故就新駕塵彍音霍又廓郭二音張弩也風與電

爭先子無底滯之尤我有資送之恩子等有意於行乎屏息

潜聽如聞音聲(⿱艹石)(⿱艹石)啼𥒐呼虢許勿切廣云暴起於求切歎也

於耕毛髪盡竪竦肩縮頸疑有而無乆乃可明(⿱艹石)有言者曰

吾與子居四十年餘子在孩提吾不子愚子學子耕求官與

名惟子是從不變于𥘉門神户靈我叱我呵包羞詭隨志不