Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


衛毛聃者也戰國時有毛公毛遂獨中山之族不知其本所

出子孫最爲蕃昌方无爲字春秋之成見絶於孔子而非其罪及

蒙將軍拔中山之豪始皇封諸管城丗遂有名而SKchar姓之毛

無聞豪方作毫非是諸或作之穎始以俘見卒見任使見或作幸秦之滅諸侯

穎與有功賞不酬勞以老見踈秦眞少恩哉

  下邳侯革華傳

  方云閤本无此篇刘龍圗燁云或言此篇不𩔖退之文及得本校果无趙璘因話録謂革華傳称韓

  文公皆後人所誣是唐人巳知其僞然杭本文粹皆録洪謂始録於歐公非也今按此當全篇刪去

  送窮文

  洪曰予嘗見文宗備問云顓項髙辛時宫中生一子不着完衣号爲窮子其後正月晦死宫人葬之

  相謂曰今日送窮子自爾相承送之又唐四時宝鑑云髙陽氏子好衣弊食麋正月晦巷死丗作麋

  弃破衣是日祝於巷曰除貧也𥙷注張文潜曰公送窮文盖出子雲逐貧大槩擬前人文章如子雲

  解嘲擬宋玉笞客難退之進斈解擬子雲解嘲柳子厚晋問擬枚乗七發皆文章之美也⿱目兆无咎取