Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


秦皇帝及太子扶蘇胡亥丞相斯中車府令髙下及國人無

不愛重皇上或有始字相下或有李字又善隨人意正直邪曲巧拙一隨其

人雖見廢棄終黙不洩雖下或有後字惟不喜武士然見請亦時往

累拜中書令與上益狎上嘗呼爲中書君上親决事以衡石

自程雖宫人不得立左右獨頴與執燭者常侍上休方罷穎

與絳人陳玄弘農虢州唐絳州貢墨虢州貢瓦硯會稽貢紙故借名之陶泓及㑹稽禇

先生友善相推致其出處必偕上召穎三人者不待詔輒俱

住上未嘗怪焉後因進見上將有任使拂拭之因免冠謝上

見其髪秃又所摹畫不能稱上意摹方作謩上嘻𥬇曰中書君老

而秃不任吾用嘻或作喜非是吾嘗謂君中書君今不中書邪君今君或

對曰臣所謂盡心者因不復召歸封邑終于管城其子孫

甚多散處中國夷狄皆冒管城惟居中山者能継父祖業

太史公曰毛氏有兩族其一SKchar姓文王之子封於毛所謂魯