Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


属字林㹱音鵲宋良犬也秦始皇時𫎇將軍恬南伐楚次中山將大獵以

懼楚中山在秦東北非伐楚所當次也此固寓言然亦不爲无失召左右庶長與軍尉以

連山筮之得天與人文之兆方无右字非是筮者賀曰今日之獲不

角不牙衣褐之徒缺口而長鬚八竅而趺音夫足跗居獨取其髦

簡牘是資天下其同書秦其遂兼諸侯乎方云筮詞皆用古韻詩祈父予王之

瓜牙靡所止爲古牙吾通髦与資亦然一云崔豹古今注䝉恬造筆以柘木爲管鹿毛爲柱羊毛爲𬒳兎毫也公豈它

有所自邪〇今按髦資与居書叶今北人語猶謂毛爲謨公作董生詩咨与書漁叶皆可證也遂獵圍毛氏

之族拔其豪載穎而歸獻俘于章臺宫聚其族而加束縛焉

豪方作毫非是下之毫同秦皇帝使恬賜之湯沐而封諸管城號曰管城

或无曰字日見親寵任事穎爲人強記而便敏自結繩之代以

及秦事無不纂録隂陽卜筮占相醫方族氏山經地志字書

圖畫九流百家天人之書及至浮圖老子外國之說皆所詳

悉又通於當代之務官府簿書市井貨錢註記惟上所使自