Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


歸未嘗言所言於上者於人子弟有私問者公曰宰相所職

繫天下天下安危宰相之能與否可見欲知宰相之能與

否如此視之其可凡所謀議於上前者不足道也故其事卒

不聞或无復出天下二字以疾病辭於上前者不記退以表辭者八方

許之記或作巳拜禮部尚書制曰事上盡大臣之節又曰一心奉

公於是天下知公之有言於上也𥘉公爲宰相時五月朔㑹

朝天子在位公卿百執事在廷侍中賛百僚賀中書侍郎平

章事竇參攝中書令當傳詔疾作不能事疾上或有辝字非是凡將大

朝㑹當事者旣受命皆先日習儀于時未有詔公卿相顧公

逡巡進北面言曰攝中書令臣某病不能事臣請代某事於

是南面宣SKchar詔詞事巳復位進退甚詳爲禮部四年拜兵部

尚書入謝上語問日晏謝下方有迁字問日晏三字或作移時復有入謝者上

喜曰董某疾且損矣出語人曰董公且復相旣二日拜東都