Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


留守判東都尚書省事充東都畿汝州都防禦使兼御史大

夫仍爲兵部尚書或无州字由留守未盡五月拜檢校尚書左僕

射同中書門下平章事汴州刺史宣武軍節度副大使知節

度事管内支度營田汴宋毫頴等州觀察處置等使或无田字

州自大曆來多兵事劉玄佐益其師至十萬玄佐死子士寧

代之畋遊無度其將李萬榮乗其畋也逐之或无畋遊字无度或作无幾方

云考之傳士寕每畋獵数日方還或本非是萬榮爲節度一年其將韓惟清張彦

林作亂求殺萬榮不尅度下或有使字三年萬榮病風昏不知事其

子乃復欲爲士寧之故監軍使俱文珍與其將鄧惟恭執之

歸京師而萬榮死詔未至惟恭𫞐軍事公旣受命遂行劉宗

經韋弘景韓愈實從不以兵衛及鄭州逆者不至鄭州人爲

公懼或勸公止以待有自汴州出者言於公曰不可入公不

對遂行𪧐圃田榮陽西圃田澤是也明日食中牟逆者至𪧐八角明日