Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰公旣來止東人以完今公殁矣人誰與安人誰或作其誰○仐按外集作

其非始公爲華州亦有惠愛人思之公居處恭無妾媵不飲

酒不謟𥬇好悪無所偏與人交泊如也未嘗言兵有問者曰

吾志於教化享年七十六階累升爲金紫光禄大夫勲累升

爲上柱國爵累升爲隴西郡開國公娶南陽張氏夫人後娶

京兆韋氏夫人皆先公終四子全道溪全素澥全道全素皆

上所賜名全道爲秘書省著作郎溪爲秘書省秘書郎全素

爲大理評事澥爲太常寺太祝皆善士有斈行諸本溪作全湲澥作全澥

方云考丗系表董溪志溪澥皆无全字盖全道全素出於賜名也或无爲大理評亊五字謹具歷官行事

狀伏請牒考功并牒太常議所謚牒史館請垂編録或无伏字

或作狀上

   貞元十五年五月十八日故吏前汴宋亳潁等州觀

    察推官將仕郎試秘書省校書郎韓愈狀