Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   與汝州盧郎中論薦候喜狀

    方无薦字云盧䖍也喜嘗爲䖍作復黄陂記

  進士侯喜

右其人爲文甚古立志甚堅行止取捨有士君子之操家貧

親老無援於朝在㪯場十餘年竟無知遇或无知字愈常慕其才

而恨其屈與之還往歳月巳多嘗欲薦之於主司言之於上

位名卑官賤其路無由觀其所爲文未嘗不揜卷長歎主司或作

有司長或作而去年愈從調選本欲𢹂持同行適遇其人自有家事

迍邅上音屯下音鱣坎軻又廢一年事或作難及春末自京還怪其乆絶

消息五月𥘉至此自言爲閤下所知辭氣激揚面有矜色曰

侯喜死不恨矣喜辭親入𨵿羇旅道路見王公數百未嘗有

如盧公之知我也王公下或有大人字或有貴人字比者分將委棄泥塗老

死草野仐胷中之氣勃勃然復有仕進之路矣愈感其言賀