Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之以酒謂之曰盧公天下之賢刺史也未聞有所推引蓋難

其人而重其事仐子𣡡爲選首其言死不恨固冝也古所謂

知已者正如此耳身在貧賤爲天下所不知獨見遇於大賢

乃可貴耳(⿱艹石)自有名聲又託形𫝑此乃市道之事又何足貴

乎子之遇知於盧公眞所謂知巳者也士之修身立節而竟

不遇知已前古巳來不可勝數或日接SKchar而不相知或異丗

而相慕以其遭逢之難故曰士爲知已者死不其然乎不其

然乎或无復出四字不其或作其不閤下旣巳知侯生而愈復以侯生言於

閤下者非爲侯生謀也感知已之難遇大閤下之德而憐侯

生之心故因其行而獻於左右焉謹狀

   論今年權停㪯選狀

右臣伏見今月十日勑仐年諸色㪯選冝權停者道路相傳

皆云以歳之旱陛下憐閔京師之人慮其乏食故權停㪯選