Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


取七品巳上及侯伯子男子𥙷充

右國家典章崇重庠序近日趨競未復本源至使公卿子孫

恥遊太學工啇凡冗或處上庠今聖道大明儒風復振恐須

革正以賛鴻猷今請國子館並依六典其太學館量許取常

參官八品巳上子弟充其四門館亦量許取無資廕有才業

人充如有資廕不𥙷斈生應舉者請禮部不在收試限其新

𥙷人有冒廕者請牒送法司科罪縁今年舉期巳近伏請去

上都五百里内特許非時收𥙷其五百里外且任郷貢至來

年春一時收𥙷其厨糧度支先給二百七十四人今請準新

𥙷人數量加支給謹具如前伏聽處分

   唐故贈絳州刺史馬府君行狀

君諱某字某諱某或作諱彚其先爲嬴姓當周之衰處晉爲趙氏晉

亡而趙氏爲諸侯其後益大與齊楚韓魏燕爲六國俱称王