Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爭先者構公語以飛之公恐及難遂求分司東都而公作周况妻韓氏墓誌乃云從兄俞卒開封尉愈於時爲博士乞分

教東都生以收其孥於開封界中教畜之飛語即釋言所觧之䜛而竟不能觧故以兄䘮爲辭而求去耳時宰相鄭絪翰

舎人李吉甫裴垍也公以夏永離京赴東都有酬裴十六途中見𭔃詩是年有張中丞傳後叙答馮𪧐書盧於陵墓誌

三年戊子改眞博士見行狀有酬崔十六少府及東都遇春詩与少室李渤書裴復墓誌新史渤傳云洛陽令韓愈遺渤

書公時爲博士五年方爲河南令未甞爲洛陽令也改都官貟外郎即拜河南令洪譜云四

年巳丑公年四十二改都官貟外即守東都省神道碑云除尚書都官郎中分司判祠部行狀新舊史皆云貟外郎送李

正字序亦但云都官郎 碑文誤也方故公除都官六月十日也制辭亦作貟外郎〇一洪譜又云神道碑云中官号功曹使

司京城𮗚寺尚書歛手失聀先生按六典尽索之以歸誅其無良時其出入禁譁衆以正浮屠歴官記云公判祠部日与

宦者爲敵惡言罵辭狼籍公牒乃上書留守鄭餘慶乞与諸郎官更判不見允在東都有游嵩洛諸題名送李翺侯參謀

和盧汀銭徽与竇韋㝷刘尊師諸詩送李正字歸湖南序并詩鄭涵校理序𥙊薛公逹文并墓誌京兆韋夫人墓誌河南

府同官記五年庚寅授河南縣令神道碑云魏鄆幽鎮各爲留邸貯潜卒以橐罪士官无𬒳問者先生將擿其禁以壯朝

廷断民署吏俟令目發留守尹大恐遽相禁有使還爲言憲宗恱曰韓愈助我者是後鄆邸果謀反東都將署留守以應

淮蔡又有上留守鄭公啓時公以論事失鄭公意旣令河南軍人有罪公追而杖之留守不恱公以啓辨明旦力求去見