Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


弘使恊力元濟平遷刑部侍郎行狀神道碑及舊史云十二年丁酉秋以兵老乆屯賊未

㓕上命裴丞相為淮西節度使以招討之丞相請公以行賜三品衣魚爲行軍司馬從丞相居於郾城軍出潼関公請先

乗遽至汴感說都統弘弘說用命師乗遂和公知蔡州精卒悉聚界上以拒官軍守城者率老弱且不過千人亟白丞相

請以兵三千人間道以入必擒呉元済丞相未及行而李愬自唐州文城壘提其卒以夜入蔡州果得元済三軍之士爲

公恨蔡州旣平布衣栢𦒿以計謁公公与語竒之遂白丞相日雀西滅王承宗膽破可不勞用衆宜使辯士奉相公書明

禍福以招之彼必服丞相然之公口占爲書使栢𦒿神之以至鎮州承宗果大恐上表請割德棣二州以献遣子入侍丞

相歸京師以功迁刑部侍𭅺詔公撰平淮西碑其辝多叙裴度事時先入蔡州擒元済李愬功第一愬不平之愬妻出入

禁中因訢碑辝不實詔令磨公文命翰林斈士叚文昌重撰文勒石是年有送殷侑序𥙊張署文并墓誌及東征往還醻

唱諸詩晚秋郾城夜㑹聮句爲刑部時有㪯錢徽自代狀十二年戍戌四月鄭餘慶爲詳定礼楽使奏韓愈李程爲副是

年有李惟簡墓誌權德輿碑憲宗遣使者往鳯翔迎佛骨入禁中三日乃

送佛祠王公士庶奔走膜唄至爲夷法灼體膚委珍貝騰沓

係路愈聞惡之乃上表極諌帝大怒持示宰相將抵以死裴

度崔羣曰愈言訐牾罪之誠宜然非内懷至忠安能及此願