Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


正盖三百年於此矣文起八代之衰而道濟天下之溺忠犯

人主之怒而勇奪三軍之帥此豈非參天地関盛衰浩然而

獨存者乎盖嘗論天人之辨以謂人無所不至惟天不容僞

智可以欺王公不可以欺豚魚力可以得天下不可以得匹

夫匹婦之心故公之精誠能開衡山之雲而不能回憲宗之

惑能馴鱷魚之𭧂而不能弭皇父鏄李逢吉之謗能信於南

海之民廟食百丗而不能使其身一日安於朝廷之上盖其

所能者天也其所不能者人也始潮人未知學公命進士趙

德爲之師自是潮之士皆篤於文行延及齊民至于今號称

易治信乎孔子之言君子學道則愛人而小人學道則易使

也潮人之事公也飲食必𥙊水旱疾疫凡有求必禱焉而廟

在刺史公堂之後民以出入爲艱前守欲請諸朝作新廟不

元祐五年朝散郎王君滌來守是邦凡所以養士治民者