Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一以公爲師民旣恱服則出令曰願新公廟者聽民讙趨之

卜地於州之城南七里期年而廟成或曰公去國萬里而謫

于潮不能一歳而歸没而有知其不眷恋于潮也審矣軾曰

不然公之神在天下者如水之在地中無所往而不在也而

潮人獨信之深思之至焄蒿悽愴(⿱艹石)或見之譬如鑿井得泉

而曰水專在是豈理也哉元豐七年詔封公昌𥠖伯故榜曰

昌𥠖伯韓文公之廟潮人請書其事于石因爲作詩以遺之

使歌以祀公其詞曰

公昔𮪍龍白雲郷手扶雲漢分天章天孫爲織雲錦裳飄然

乗風來帝旁下與濁丗掃粃糠西游咸池略扶桑草木衣𬒳

昭回光追逐李杜參翶翔汗流籍湜走且僵㓕没倒景不可

望作書詆佛譏君王要𮗚南海窺衡湘歴舜九疑弔英皇祝

融先驅海(⿱艹石)藏約束鮫鱷如驅羊鈞天無人帝悲傷謳吟下