Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    釋晝子在斉聞韶三月不知肉味以三月作音浴乎沂以浴作㳂子在回何敢死以死作先雖甚鄙

    賤然爲伊川之斈者皆取之

愈白侯生足下所示論語問甚善聖人踐形之說孟子詳於

其書當終始究之(⿱艹石)萬物皆備於我反身而誠是也苟有僞

焉則萬物不備矣踐形之道無它誠是也足下謂賢者不能

踐形非也賢者非不能踐形能而不備耳形言其備也所謂

具體而㣲是也充實之謂美充實而有光輝之謂大充實則

具體未大則微故或去聖一閒或得其一體皆踐形而未備

者唯反身而誠則能踐形之備者耳愈昔注解其書而不敢

過求其意取聖人之㫖而合之則足以信後生輩耳此說

爲隱當切更思之愈白

墓誌

   相州刺史御史中丞田公故夫人魏氏墓誌銘