Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    下或注并序字○今按此篇不類公它文且云元和八年則又非少作其非公作无疑今刪去

 啓

   皇帝即位賀宰相啓

愈啓伏見𠕋命皇帝以閠月三日嗣臨大位以主神人含生

之𩔖孰不𫎇頼相公翼亮聖明大慶資始伏惟永永與國同

休愈下情不勝慶躍限以所守不獲隨例拜賀謹差某奉啓

不宣謹啓

   奏汴州得嘉禾嘉𤓰狀

    方本有之以附廟鼾睡詩之後云此篇見文𫟍英華盖爲董晋作董晋行狀亦可攷

右謹按符瑞圖王者德至於地則嘉禾生伏惟皇帝陛下道

合天地恩霑動植邇無不恊逺無不賔神人以和風雨咸(⿱艹石)

前件嘉禾等或兩根並植一穗連房或延蔓敷榮異實共𦷾