Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


此驛置在古宜城内驛東北有井𫝊是昭王井有靈異至今

人莫汲内下或有復出宜城字方无昭字驛前水𫝊是白起堰西山下澗SKchar

此城壞楚人多死流城東陂臭聞逺近因號其陂臭陂有蛟

害人漁者避之或脫堰字臭陂上或有曰字井東北數十歩有楚昭王廟

有舊時髙木方株多不得其名歷代莫敢剪伐尤多古松大

或无昭字名方作始于太𫝊帥㐮陽遷宜城縣并改造南境數驛材

木取足此林或无陽字舊廟屋極宏盛今惟草屋一區然問左側

人尚云毎歳十月民相率聚𥙊其前廟後小城蓋王居也

複其内處偏髙廣貟八九十畒號殿城當是王朝内之所也

城或作域朝或作席多甎可爲書硯自小城内地今皆屬甄氏甄氏

於小城北立墅以居甄氏有節行其子逢以學行爲助敎元

和十四年二月二日題

   題李生壁