Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朱文公校昌𥠖先生外集卷之五 考異音釋附

   除崔羣户部侍郎制

勑地官之職邦教是先必選國華以從人望具官崔羣體道

履仁外和内敏或作内和外敏清而容物善不近名從容禮樂之間

特逹珪璋之表比參密命弘益旣多及貳儀曹升擢惟允邁

兹令德藹然休聲兹或作此選賢與能于今雖重擇才均賦自古

尢難雖方作惟重或作盛均或作經往愼乃司以服嘉命可下或有云云字

   𥙊董相公文𥙊下或有汴州字

貞元十五年歳次已卯二月乙亥朔某日節度行軍司馬

檢校右散𮪍常侍兼御史大夫知使事呉縣開國男食邑三

百户陸長源呉縣開囯或作呉郡或无食邑三百戸字度支營田判官檢校金部

貟外郎侍御史孟叔度𮗚察支使監察御史裏行丘頴𮗚察

推官守祕書省校書郎韓愈等謹以少牢之奠敬𥙊于故尚