Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


書右僕射平章事隴西公之靈嗚呼天髙而明地厚而平五

氣叙行萬彚順成交感旁暢聖賢以生雨水于雲瀆水于坤

蕃昌生物有假有因坤或作神昌生或作生庶天睠唐邦錫之元臣肫肫

元臣其德孔碩肫肫或作盹盹誤不謟不𥬇不威不赫不謟不笑或作不容不謟

或作不䧟不酷或无不笑二字而連下文不威為句下文其敵下别出不讎二字与士求字叶不求其盈不

致其敵SKchar作用爰立作相訏謨實勒立方作𥘉(⿱艹石)無辝疇德之聞

德或作得帝念東土公其來撫乃守洛都乃藩浚郊迺去厥疾乃

施厥膏不知其勞鰥寡以饒維昔浚郊厥亂維舊昔或作(⿱艹石)厥乱維舊

或作維乱舊政或作乱維政舊有狡有狂其羣孔醜公其來矣爲民父母

或作公為非是父誨其義母仁其愚旣変旣從孰云其𥘉孰云或作親去或作

親云非是自邇徂逺混然一區公來自中天子所𠋣公今不歸誰

佐天子公旣來止東人以完公旣來止方作旣來至止或作公來至止今依行狀更定

旣殁矣人誰與安濁流渾渾有闢其郛填道𭭕呼公來之𥘉