Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大訓必能誕敷至化安𭄿庶邦朕寢疾彌留弗興弗寤是用

命爾継統俾紹前烈冝陟元后永綏兆人其令中書侍郎平

章事髙郢奉𠕋即皇帝位爾惟奉(⿱艹石)天道以康四海懋建皇

極以熈庶功無忝我髙祖太宗之休命上自二十年九月得

風疾因不能言使四面求醫藥天下皆聞知德宗憂慼形于

顔色数自臨視二十一年正月朔含元殿受朝還至别殿諸

王親屬進賀獨皇太子疾不能朝德宗爲之涕泣悲傷歎息

因感疾恍惚日益甚二十餘日中外不通兩宫安否朝臣咸

憂懼莫知所爲雖翰林内臣亦無知者含元殿至日益甚四十一字中云德宗不

豫諸王親戚皆侍醫薬獨上卧病不能侍德宗弥留思見太子涕咽久之二十三日上知内外

疑紫衣麻鞋不俟正冠出九仙門召見諸軍使京師稍安二

十四日宣遺詔上縗服見百寮二十六日即位上學書於王

伾頗有寵伾下或有復岀丕字王叔文以碁進俱待詔翰林數侍太子