Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


碁叔文詭譎多計上在東宫嘗與諸侍讀并叔文論政至宫

市事上曰寡人方欲極言之衆皆稱賛獨叔文無言旣退上

獨留叔文謂曰向者君奚獨無言豈有意邪叔文曰叔文𫎇

幸太子有所見敢不以聞太子職當侍膳問安不冝言外事

陛下在位乆如疑太子收人心何以自解上大驚因泣曰非

先生寡人無以知此遂大愛幸與王伾兩人相依附俱出入

東宫聞德宗大漸上疾不能言伾即入以詔召叔文入坐翰

林中使決事詔下或无召字文下或无入字使下或无决字伾以叔文意入言於宦

者李忠言稱詔行下外𥘉無知者以檢校司空平章事杜佑

冢宰兼山陵使中丞武元衡爲副使宗正卿李紓爲按行

山陵地使刑部侍郎鄭雲逵爲鹵薄使或无兼字紓或作杼達或作逹又命

中書侍郎平章事髙郢撰哀𠕋文禮部侍郎𫞐德輿撰謚𠕋

文太常卿許孟容撰議文 庚子百寮請聽政曰自漢以來