Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


䘮期之數以日易月而皆三日而聽政以来或作巳來我國家列聖

亦克脩奉罔或有違况大行皇帝酌於故實重下遺詔今日

至期而陛下未親政事羣臣不敢安宜存大孝以寕萬國天

下之幸不許是月昇泗州爲上州 二月辛丑朔中書侍郎

平章事臣郢門下侍郎平章事臣珣瑜檢校司空平章事臣

佑奉䟽曰大行皇帝知陛下 孝慮陛下悲哀不即人心聽

政事故發遺詔令一行漢氏之制今陛下安得守曽閔匹夫

之小行忘皇王繼親之大孝以虧臣子承順之義猶不許

壬寅宰臣又上言曰陛下以聖德至孝繼受寳命宜奉先帝

約束以時聽斷不可以乆從之 癸卯朝百寮于紫宸門杜

佑前跪進曰陛下居憂過禮羣臣懼焉願一覩聖顔因再拜

而起左右乃爲皇帝舉帽百寮皆再拜佑復奏曰陛下至性

殊常哀毀之甚臣等不勝惶灼伏望爲宗廟社稷割哀強食