Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


諸用事人取兵士心以固其權驟使重職人心不服藉杜佑

雅有㑹計之名位重而務自全易可制故先令佑主其名而

除之爲副以專之藉更作籍或无籍字除之疑當作除巳以户部尚書判度支

王紹爲兵部尚書以吏部郎中李鄘爲御史中丞武元衡爲

左庶子𥘉叔文黨数人貞元末巳爲御史在臺至元衡爲中

丞薄其人待之鹵莾皆有所憾而叔文又以元衡在風憲欲

使附巳使其黨誘以權利元衡不爲之動叔文怒故有所授

庚寅制下或有曰字門下侍郎守吏部尚書平章事賈耽可檢

校司空兼左僕射守門下侍郎平章事鄭珣瑜可守吏部尚

書守中書侍郎平章事髙郢可守刑部尚書守尚書左丞平

章事韋執誼可守中書侍郎並依前平章事 癸巳詔曰萬

國之本屬在元良主器之重歸于長子所以基社稷而固邦

統古之制也廣陵王某孝友温恭慈仁忠恕慱厚以容物寛