Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


明而愛人祗服訓詞言皆合雅講求典學禮必從師居有令

聞動無違德朕𫉬纉丕緒祗(⿱艹石)大猷惟懷永圖用建儲貳以

承宗廟以奉粢盛爰舉舊章俾膺茂典宜𠕋爲皇太子改名

某仍令所司擇日備禮𠕋命𥘉廣陵王名從水傍享至𠕋爲

皇太子始改從今名 丁酉吏部尚書平章事鄭珣瑜稱疾

去位其日珣瑜方與諸相㑹食於中書故事丞相方食百寮

無敢謁見者叔文是日至中書欲與執誼計事令直省通執

誼直省以舊事告叔文叱直省直省懼入白執誼執誼逡巡

慙𧹞竟起迎叔文就其閤語良乆宰相杜佑髙郢珣瑜皆停

筋以待郢下或有鄭字有報者云叔文索飯韋相巳與之同餐閤中

矣佑郢等心知其不可畏懼叔文執誼莫敢出言或无不字非是

瑜獨歎曰吾豈可復居此位顧左右取馬徑歸遂不起前是

左僕射賈耽以疾歸第未起珣瑜又継去二相皆天下重望