Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鐵轉運副使其日王伾詐稱疾自免自叔文歸第伾日詣中

人并杜佑請起叔文爲相且㧾北軍旣不得請以威逺軍使

平章事又不得其黨皆憂悸不自保伾至其日生翰林中䟽

三上不報知事不濟行且卧至有忽呌曰伾中風矣明日遂

輿歸不出 戊子以禮部侍郎𫞐德輿爲户部侍郎以倉部

郎中判度支陳諌爲河中少尹伾叔文之黨於是始去 乙

未詔軍國政事宜𫞐令皇太子某勾當百辟羣后中外庶僚

悉心輔翼以底于理宣布朕意咸使知聞上自𥘉即位則疾

患不能言至四月益甚時扶坐殿羣臣望拜而巳未甞有進

見者天下事皆專断於叔文而李忠言王伾爲之内主執誼

行之於外朋黨諠譁榮辱進退生於造次惟其所欲不拘程

度旣知内外厭毒慮見摧敗即謀兵𫞐欲以自固而人情益

疑懼不測其所爲朝夕伺候㑹其與執誼交惡心腹内離外