Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朱文公校昌𥠖先生外集卷之十 考異音釋附

 順宗實録五起八月尽至山陵

八月庚子詔曰惟皇天祐命烈祖誕受方國九聖儲祉萬方

咸休肆予一人獲纉丕業嚴恭守位不遑暇逸或作給今从史而天

祐匪降匪史作不疾恙無瘳无或作弗今从史將何以奉宗廟之靈展郊

禋之禮疇咨庶尹對越上玄内愧于朕心上畏于天命夙夜

祗慄惟懷永圖惟懷史作深惟一日萬機不可以乆曠天工人代不

可以乆違皇太子某睿哲温文寛和慈惠慈史作仁孝友之德愛

敬之誠通于神明格于上下爱敬或作敬爱或作仁爱今从史是用推皇王

至公之道遵父子傳歸之制付之重器以撫兆人必能宣祖

宗之重光荷天地之休命奉(⿱艹石)成憲永綏四方宜令皇太子

即皇帝位朕稱太上皇居興慶宫制勑稱誥所司擇日行𠕋

永貞元年八月辛丑太上皇居興慶宫誥曰有天下者傳