Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


歸於子前王之制也欽(⿱艹石)大典斯爲至公式揚耿光用體文

德朕獲奉宗廟臨御萬方降疾不瘳庶政多闕乃命元子代

予守邦爰以令辰光膺𠕋禮宜以仐月九日𠕋皇帝於宣政

殿仍命檢校司徒杜佑充𠕋使門下侍郎杜黄裳充副使

下二十一字史无國有大命恩俾惟新宜因紀元之慶用覃在宥之

澤宜改貞元二十一年永貞元年貞元二十一年八月

五日昧爽巳前天下應犯死罪特降從流流巳下遞减一等

 又下誥曰人倫之本王化之先爰舉令圖允資内輔式表后

妃之德俾形邦國之風兹禮經之大典也良娣王氏家承茂

族德冠中宫雅修彤管之規克佩姆師之訓自服勤蘋藻祗

奉宗祧令範益彰母儀斯著宜正長秋之位以明継躰之尊

良媛董氏備位後庭素稱淑愼進升號位礼亦冝之号位或作位号

良娣可𠕋爲太上皇后良媛宜𠕋爲太上皇德妃仍令所司