Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


盧景亮𣵠人有志義多所激發爲諌官奏書如水赴壑坐貶

 廢弃甚乆至順宗時爲尚書郎升中書舎人卒

楊於陵弘農人善吏敏秀者也爲中書舎人京兆尹

張因某人㪯詔䇿爲長安尉願去官爲道士甚有名以其弟

 回降封州曰吾老矣必死回也哭而行遂死封州

髙郢渤海人有文章規矩自立者不干貴幸以太常爲相罷

居尚書

唐次北海人有文章斈行義甚髙以尚書郎出爲刺史屏弃

 永貞中召以爲中書舎人道病去長安七十里死傳舎

苗拯上黨人有斈術峭直以諌議大夫漏泄省中語貶萬州

柳氏兄弟者先君族兄弟也最大并字百存爲文斈至御史

病瞽遂廢次中庸中行皆名有文咸爲官早死