Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


柳登柳冕者族子也自其父芳善文史與冕並居集賢書府

 冕文斈益健頗躁自吏部郎中出爲刺史至福建廉使卒

 登晚仕至尚書郎祕書少監

薛丹同郡人至尚書郎

呂牧東平人由尚書郎刺澤州卒

崔稹清河人至檢校郎官子羣爲右𥙷闕贈給事中

房啓河南人善清言由萬年令爲容州經畧

于申河南人至尚書郎

常仲𡦗河南人今爲諫議大夫

蘇弁武功人好聚書至三萬卷與先君通書以户部侍𭅺貶

復爲刺史

崔芃蒲紅博陵人善言名理爲御史尚書郎

鄭元均滎陽人強抗少所推譲然以此多怨因不得位一本位作仕