Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


然主之勇力強大於文王何有智伯不恱終以不寤於是韓

魏與趙合㓕智氏其地三分

   愚溪對

栁子名愚溪而居五日溪之神夜見夢曰子何辱予使予爲

愚耶有其實者名固從之今予固(⿱艹石)是耶予聞閩有水生毒

霧厲氣中之者温屯嘔泄中上声屯徒渾切聚也嘔於口切泄音薛藏石走瀬連

艫糜解童云艫音盧船頭也有魚焉鋸齒鋒尾而獸蹄是食人必断而

躍之乃仰噬焉故其名曰惡溪西海有水散渙而无力不能

負芥投之則委靡墊没垫丁念切䧟也及底而後止故其名曰弱水

秦有水掎汨泥淖張云掎㪯綺切偏引也潘云汩音骨又胡骨于筆二切淖女教切泥也撓混

沙礫云音歴小石也視之分寸眙(⿱艹石)睨壁張云眙丑吏切反視也睨五計切邪視也

深險易昧不覿乃合清渭以自彰穢跡故其名曰濁涇雍

之西有水幽險(⿱艹石)漆不知其所出故其名曰黒水夫惡弱六