Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


極也濁黒賤名也彼得之而不辝窮萬丗而不變者有其實

也今予甚清与美為子所喜而又功可以及圃畦力可以載

方舟毛詩方之舟之注方舟也編木以渡朝夕者濟焉子幸擇而居予而辱以

无實之名以爲愚卒不見德而肆其誣豈終不可革耶栁子

對曰汝誠无其實然以吾之愚而獨好汝惡得避是名非

且汝不見貪泉乎有飲而南者見交趾寳貨之多光溢於目

思以兩手左右攫而懷之豈泉之實𫆀過而往貪焉猶以為

名今汝獨招愚者居焉乆留而不去雖欲革其名不可得矣

夫明王之時智者用愚者伏用者宜邇伏者宜逺今汝之託

也逺王都三千餘里仄僻㢠隱蒸欎之與曹螺蜯之與居

戈切蜯歩項切唯觸罪擯辱愚陋黜伏者日侵以遊汝闖以守

張云闖丑禁切馬出門皃汝𣣔爲智乎胡不呼今之聦明皎厲握天子

有司之柄以生育天下者使一經於汝而唯我獨処汝旣不