Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朱云施謂刑殺之也左傳曰乃施邢侯此謂鮌囚羽山

盗堙息壌招帝震怒潘云埋音因塞也山海經鮌竊帝之息壌以堙洪水帝令祝融殺鯀于羽郊招

如字元注意翹㪯也賦刑在下而投弃于羽方陟元子以胤功定地

胡離厥考而鴟龜肆喙穢

伯禹腹鮌夫何以變化纂就前緒遂成考功何績𥘉⿰糹⿱𢆶匹

 而厥謀不同腹一作復筆力切何字下一本有故字

氣孽宜害而嗣續得聖汙塗而蕖夫固不可以𩔖胝躬躄歩

潘本同張泥切浸厚也一曰足蠒列子禹手足胼胝躄必益切跛也禹治水渉山川病足故行跛也橋楯

勩踣潘云橋音翹丘遥切謂以鐵為錐頭長半寸施之履下上山不跌蹉也史記作攆紀録切楯𠡠倫切正義引前

漢溝洫志毳形如箕行泥上毳如字集韵与橋同音蹺又橇通作楯注禹治水所乗古篆変形字躰改易說者不同末

知孰是勩夷丗切又音曳營也踣滿墨切僵也一本作路厥十有三載乃蓋考醜宜儀刑

九疇一本无宜儀刑字受是玄寳禹錫玄圭昏成厥孽昭生于德惟氏之

継夫孰謀之式