Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 洪泉極深何以窴之朱云泉疑當作渊填本避詩而改之也窴与湏用參也

行鴻下隤厥丘乃降焉填絶淵然後夷于土隤徒回切

地方九則何以墳之則一本作州填旁吻切分也朱云七之髙者也一本作慎非是

從民之宜乃九于野墳厥貢藝而有上中下

應龍何畫河海何歴有翼曰應龍山海經曰禹治水有應龍以尾畫地即水泉流通

胡聖爲不足反謀龍智畚鍤究勤而期畫厥尾畚音本鍤音臿

鮌何所營禹何所成康回馮怒地何故以東南傾馮音慿一本作

 以字王逸云康回共工名也淮南言共工与顓頊争為帝不得怒而觸不周之山天維絶地柱折故東南傾

圜㦞廓大天躰厥立不植地之東南亦巳西北彼回小子胡

顚隕爾力夫誰駭汝爲此而以慁天極

 九州何錯川谷何洿朱云錯七故切置也洿音戸深也舊音烏非是

州錯冨媪烏浩切后士富嫗爰定于趾躁川静谷形有髙SKchar

東流不溢孰知其故