Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


東窮歸墟列子渤海之東不知𡻕億万里有壑焉实惟无底之谷名曰歸墟又環西盈脉穴

土區而濁濁清清墳壚燥䟽燥一本作𤍜墳房粉切士膏肥也壚音盧黒剛土尚書注䟽也

滲渇而升渗所禁切充融有餘泄漏復行器運浟浟音悠水流皃又何

溢爲

 東西南北其脩孰多脩長

東西南北其極无方夫何鴻洞而課校脩長鴻一本作澒

 南北順㯐其衍幾何洪㒷祖云㯐亦作惰音妥狹而長也王逸云衍廣大也

茫忽不凖孰衍孰窮

 崑崙縣圃其凥安在凥丘刀切朱云与居同一本作居崑崙山名其巔曰縣圃亦作玄圃

積高于乾崑崙攸居蓬首虎齒爰穴爰都禹本纪崑崙髙三千五百餘里水經

云髙万一于里其下有弱水之渊環之有蓬頭虎齒戴勝而処者王母也

 増城九重其高幾里増与層同淮南子崑崙虚中有増城九重其髙𠔃一千里

増城之里萬有三千十洲記崑崙宫積金為墉城面方千里城上安金䑓五所玉楼十二