Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


乃果於是舉乎徃慎所履如志遄返勉自固植以遂子之欲

姑所談者謂我言而中不猶愈乎中丁仲切

   送崔子符罷舉詩序嶣䇿字子符崔簡之弟

丗有病進士科者思昜以孝悌經術兵農曰庻幾厚於俗而

國得以爲理乎柳子曰否以今丗尚進士故凡天下家推其

良公卿大夫之名子弟國之秀民舉歸之且而更其科以爲

得異人乎無也惟其所尚又舉移而從之又㪯一本作文斈尚之以

孝悌孝悌猶是人也尚之以經術經術猶是人也雖兵與農

皆然曰然則冝如之何曰即其辭𮗚其行考其智以爲可化

人及物者隆之文勝質行無𮗚智無考者下之俗其以厚國

其以理科不俟易也今有博陵崔䇿子符者少讀經書爲文

辭本於孝悌理道多容以善别時剛以知柔進於有司六選

而不獲家有𡨚連伏闕下者累月不解音淵按崔君𫞐立志出刺連永二州未至