Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


耗目眩而不欲視心廢而不欲營如此而曰吾能不遺士者

僞也唯聲先焉者讀至其文辭心目必專以故少不勝京兆

韋中立其文懿且髙其行愿以𢘆試其藝益工乆與居益見

其賢然而進三年連不勝是豈拙於爲聲者歟或以韋生之

不勝爲有司罪余曰非也糓梁子曰心志旣通而名譽不聞

友之過也名譽旣聞而有司不以告一作不取有司之過也糓昭公

十九年句人之視聽有所止神志有所不及古之道名譽未至不

以罪有司而况今乎今韋生樂植乎内而不欲揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)乎外其志

非也孔子不避名譽以致其道今韋生仗其文簡其友思自

得於有司抑非古人之道歟將行也余爲之言旣以迁其人

又以移其友且使惑者知釋有司也

   送辛生下第序畧

自命郷論士之制壞而不復士莫有就緒故叢于京師京兆