Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尹歲貢秀才常與百郡相抗登賢能之書或半天下取其殊

尤以爲舉首者仍歳皆上第過而就黜時謂怪事有司或不

問能否而成就之中書髙舎人髙郢備位于禮部攘𬒮矯枉

痛抑華耀首京師之貢者首本作㑹者非再歳連黜辛生以是不在

議甲乙伍中其沉没厄困之士閤户塞竇而得榮名者連畛

而起談者果以至公稱焉其能否也丗莫知也(⿱艹石)辛生其文

簡而有制其行直而無犯嚮使不聞於公卿不揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)於交游文

不爲京師貢首則其甲乙可曲肱而有也嗚呼名之果爲不

祥也有是夫旣受退告歸長沙以辛生之文行八年無就如

其𥘉而退返吾甚憤焉孟子曰位卑而言髙者罪也於辛生

又不能巳故畧下闕


増廣註釋音辯唐柳先生集卷之二十三