Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


増廣註釋音辯唐柳先生集卷之二十四

 序

   送從兄稱罷選歸江淮詩序稱一本作偁

伯氏自淮陽從調抵于京師冬十月牒討不至攝袵而退顧

謂宗元曰昔吾祖士師柳下生于衰周與道同波爲丗儀表

故直道而仕三黜不去孔氏稱之遺佚而不怨厄窮而不憫

孟子賛之今吾皇皇末路寡偶希合進不知嚮退不知守所

不敢折其志戚其心遵祖訓也然而闕滫瀡之養滫息有切米泔也瀡

息委切滑也乏𢈔釡之畜逼迸無成逼筆力切迸北諍切東轅淮湖雖欲脫

細故於胷中味道SKchar於舌端勉脩厥志懼不𢘆乆予當尉我

窮局之懷祛我行役之憤博之以文發於詠歌吾非子之望

將誰望焉宗元再拜曰夫聞善不慕與聾聵同見善不敬與

昏瞽同知善不言與嚚瘖同則聞之先逹乆矣矧吾兄有柔