Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


告而後知示而後哀由外以鑠已因物以激志者也中之積

誠之得其爲賢也莫尚焉吕氏子得賢人之上資増以嗜

書多文辭上下今古左程右準以爲直道直一本作其其於逺且

(⿱艹石)稼而榖圃而𬞞不丐買而有也今來言曰道不可特出

功不可徒成必由仕以登假辭以通然後及乎物也吾將通

其辭于於仕庶施吾道願一決其可不可於子何如余曰志

存焉有一本作好學不至焉不可也學存焉辭不至焉不可也辭

存焉時不至焉不可也今以子之志且學而文之又當主上

興太平賢士大夫爲宰相卿士吾子以其道從容以行由於

下逹於上旁施其事業(⿱艹石)健者之升梯舉足愈多身愈髙人

愈仰之耳道不誤矣勤而不忘斯可也怠而忘斯不可也捨

是吾無以爲決子其行焉

   陪永州崔使君遊讌南池序崔敏