Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


魏王絳侯周勃所封定楚地固劉氏皆稷之裔也克復堯緒昭哉

甚明天意(⿱艹石)曰建大德者必唐帝之胄故漢氏興焉翼炎運

者必害臣之孫故群雄登焉是以髙帝誕膺聖祚以垂德厚

探昊穹之奥㫖載幽明之休祐殺白帝于大澤以承其靈建

赤旂于沛邑以昭其神假手于嬴以混諸侯嬴𥘿慿力于項

以離関東奉纉堯之元命而四代之後咸献其用德乗木之

大統而秦楚之盛不保其位旣建皇極設都咸陽撫征四方訓

齊天下乃樂沛宮以追造邦之本乃SKchar大風以昭武成之德

髙祖十二年過沛置酒沛宫SKchar大風乃奠舊都舊一本作尊以壯王業之基生爲湯

沭之邑没爲思樂之地且曰萬𡻕之下魂遊于此惟兹原廟

沛宮之舊也𥙊蚩尤於是庭而赤精降導靈命於是邦而群

雄至登布衣於萬乗而子孫得以纉其緒化環堵爲四海而

𥠖元得以安其業基岱岳之髙源洪河之長蓄靈擁休此焉