Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


發跡盖以道備于是而後行之天下制成于是而後廣之宇

内天下備其道而神復乎本宇内成其制而心懷于舊宜其

正名以表功用成其始俾生靈盡其敬焉陳本以宅神用成

其終俾生靈盡其慕焉故髙帝定位建兹閟宫惠皇嗣服爰

立清廟綿越千祀至今血食此所以成終而成始也且夫以

㫁蛇之威安知不運其宻用佐歳功以流澤歟以約法之仁

安知不流其神SKchar2相舊邦之遺𥠖欤以紹唐之餘慶統天之

遺烈安知不𡚒其神化大祐於下土欤然則展敬乞靈烏可

巳也銘于舊邑以迪天命其辭曰

蕩蕩明德時惟放勛扆于往切勛与勲同堯也揖譲而退祚于後昆群蛇

輔龍以翊天門翊一本作翊音工童云翊音貞飛至也今本作翊非是登翼炎運唐臣

之孫秦網旣離鹿駭東夏長蛇封豕蹈躍中野天復堯緒鍾

祐于劉赫矣漢祖播兹皇猷揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)旂沛庭約從諸侯從將容勿豪暴