Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  裴墐崇豊二陵集禮後序墐渠申切又音僅

傳曰詩書執禮禮不執則不行一無礼執二字自開元制禮大臣諱

避去國恤章而山陵之禮遂無所執丗之不學者乃妄取預

凶事之說左傳隱公元年豫凶事非礼也而大典闕焉由是累聖山陵皆摭

拾残缺附比倫𩔖巳乃斥去其後莫能徴永貞元和間天禍

仍遘自崇陵至于豊陵德宗葬崇陵順宗葬豊陵不能周歳司空杜公

由太常相天下連爲禮儀使擇其僚以備損益於是河東

裴墐以太常丞隴西辛秘以愽士用焉内之則攅塗秘器象

物之宜攅与菆同徒丸切殯也秘器作棺象物塗車芻靈之属外之則復土斤上因山

之制漢丈紀張武爲復土將軍謂穿壙下棺又惠帝紀斥上注斥開也謂開土地爲冢壙又文帝賛因其山不起墳

上之則顧命典冊與文物以受萬國刀一作方下之則制服節文

頒憲則以示四方由其肅恭禮無不備且晏本作具苞并緫統千

載之盈縮羅絡旁午百氏之異同搜掦剪截而畢得其中顧