Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


旨義乖離不合故秉筆之士𢘆偏勝獨得而罕有兼者焉厥

有能而專美命之曰藝成雖古文雅之盛丗不能並肩而生

唐興以來稱是選而不怍者梓潼陳拾遺陳子其後燕文貞

以著述之餘攻比興而莫能極說封燕囯公謚文貞張曲江張九齡韶州人

天下称曲江公而不名以比興之隟窮著述而不克備一有作者二字其餘

各探一隅相與背馳於道者其去彌逺文之難兼斯亦甚矣

(⿱艹石)楊君者少以篇什著聲於時其炳耀尤異之詞諷誦于文

人滿盈于江湖逹于京師晚節徧悟文體尤䆳叙述學冨識

逺才涌未巳其雄傑老成之風與時増加旣𫉬是不數年而

夭其季年所作尤善其爲鄂州新城頌諸葛武侯傳論餞送

梓潼陳衆甫汝南周愿河東裴泰武都符義府符一作何太山羊

士諤隴西李鍊凡六序廬山禪居記辭李常侍啓逺遊賦七

夕賦皆人文之選巳用是陪陳君之後其可謂具躰者欤嗚