Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


呼公旣悟文而疾旣即功而廢廢不逾年大病及之卒不得

窮其工竟其才遺文未克流于丗休聲未克充於時凡我從

事於文者所宜追惜而悼慕也宗元以通家脩好㓜𫉬省謁

故得奉公元兄命凌之兄慿論次篇簡遂述其制作之所詣以繫

于後

   濮陽呉君文集序呉武陵之父

博陵崔成務甞爲信州從事爲余言邑有聞人濮陽呉君弱

齡長鬛而廣顙好學而善文居郷黨未甞不以信義交於物

敎子弟未甞不以忠孝端其本以是卿相賢士率與亢禮余

甞聞而志乎心㑹其子偘口旱切与侃同又去声更名武陵升進士得

罪來永州因奉其先人文集十卷再拜請余以文冠其首余

得徧𮗚焉其爲辭賦有戒茍冐陵僣之志其爲詩歌有交王

公文人之義其爲誄誌吊𥙊有孝恭慈仁之誠而多㪯六經